Specialisten in Modern Toezicht

 1. MAXIMALE NALEVING

2Tjeens streeft naar maximale naleving van wet- en regelgeving door burger en bedrijven.

2. OPTIMAAL
WELZIJN

2Tjeens streeft naar optimale welzijn van burgers en bedrijven zodat een veilige en zorgzame maatschappij ontstaat.

3. EFFICIËNT EN EFFECTIEF HANDHAVEN

2Tjeens streeft naar efficiënt handhaven en toezicht met minimale kosten.

4. GOEDE DIENSTVERLENING

2Tjeens streeft naar goede dienstverlening voor burger en bedrijven waardoor een positieve mindset ontstaat.

5. POSITIEF
IMAGO

2Tjeens streeft naar een positief imago van de handhavingsinstantie waardoor burgers en bedrijven graag aan hun verplichtingen willen voldoen.

6. GELAAGDE HANDHAVING

2Tjeens kiest voor gelaagde handhaving zodat handhavingsactiviteiten elkaar in tijd en qua werking aanvullen en versterken.

7. COMPLIANCE GERICHT TOEZICHT

2Tjeens kiest voor compliance gericht toezicht voor het stimuleren van intrinsiek gemotiveerde bedrijven zich aan de wet- en regelgeving houden.

8. SAMENWERKING

2Tjeens kiest voor samenwerken tussen de handhavingsinstanties en bedrijven voor optimaal resultaat.